Kilka słów o podręczniku “Oblicza geografii 1”

Geografia to jeden z przedmiotów, który pozwala młodym ludziom poszerzyć wiedzę o świecie oraz własnym kraju. Odpowiednio przeprowadzone zajęcia mogą stać się przyczyną rozbudzenia fantazji podróżniczych lub eksploracji, dostępnych licznie w Polsce, skał lub minerałów. Informacje o rzekach, kontynentach tudzież państwach, otwierają w głowach nowe zakładki o nieznanych dotąd lądach i świecie, który jest tak różny od naszego, ale równie lub nawet bardziej piękny. Oprócz nauczyciela na straży przekazywanej wiedzy stoi także podręcznik “Oblicza geografii 1”, który systematyzuje zawarte w programach nauczania wytyczne i przekazuje w przystępny oraz atrakcyjny teściowo oraz graficznie sposób.

Informacje szczegółowe o podręczniku “Oblicza geografii 1”

Seria “Oblicza geografii 1” opublikowana przez wydawnictwo Nowa Era opracowana została z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych (liceów oraz techników). Podręczniki, ze względu na przekaz treściowy oraz specyfikę kierunków kształcenia danych klas profilowych, podzielono na zakresy: podstawowy oraz rozszerzony. Każdy z nich, według ściśle określonych w ramach programowych zasad, dostarcza wiedzy geograficznej oraz przygotowuje do egzaminu dojrzałości.  

“Oblicza geografii 1” autorstwa Romana Malarza oraz Marka Więckowskiego jest podręcznikiem dla szkół ponadgimnazjalnych (liceów oraz technikum) w zakresie rozszerzonym, zawierający 308 stron rzetelnej wiedzy.

Opis podręcznika “Oblicza geografii 1”

Niniejszy podręcznik przygotowuje ucznia szkoły ponadpodstawowej do zadań, jakie mogą pojawić się na maturze z geografii. Sposób konstrukcji podręcznika oraz pojawiające się w nim dodatkowe dane i zadania pozwalają oswoić się oraz wypracować schemat pracy charakterystyczny dla testów maturalnych.  W związku z tym podręcznik bazuje na ćwiczeniach analizujących mapy turystyczno- topograficzne m.in. poprzez prawidłowe odczytywanie danych czy przekształcanie skal.

Zdobywanie poszczególnych umiejętności ułatwia przejrzysty podział podręcznika na kluczowe części:

  • Krok po kroku- pozwala na wykonywaniu obliczeń matematyczno- geograficznych, polegających m.in. na wyliczeniach wysokości słońca nad widnokręgiem,
  • Zamiast Repetytorium i Test Sprawdzający-  ułatwia usystematyzowanie zdobytej wiedzy oraz przydatne w toku nauki powtórki,
  • Interakcje- umożliwia dostrzec współzależności zachodzące między sferami Ziemi,
  • Spojrzenie z bliska- uatrakcyjnia proces nauki, dzięki przypisywaniu zjawisk konkretnych miejscom na świecie.

Ponadto podręcznik zawiera liczne ilustracje, ikonografiki oraz dostęp do platformy e- testów.