Podręczniki do klasy 4 – co powinno znaleźć się w wyprawce ucznia?

Lista podręczników, które powinny się znaleźć w wyprawce każdego ucznia klasy 4 została stworzona zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Język użyty w każdej książce został dostosowany do etapu rozwojowego, na jakim znajduje się młody człowiek w połowie nauczania w szkole podstawowej.

Podręczniki do klasy 4 – zestaw dla ucznia

Podręczniki do klasy 4 zostały podzielone na kategorie tematyczne. Zawierają potrzebne informacje na tym etapie wiedzy. Wydawnictwo Nowa Era proponuje książki tematyczne do nauki takich przedmiotów jak:

 • języka polskiego („Nowe słowa na start”  Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz);
 • historii („Wczoraj i dziś” Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski);
 • wiedzy o społeczeństwie („Dziś i jutro” Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski);
 • matematyki („Matematyka z kluczem” – dwie części autorstwa zespołu w składzie: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska);
 • informatyki („Lubię to!” Michał Kęska);
 • języka angielskiego („Junior explorer” Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska);
 • języka niemieckiego („Das ist Deutsch! Kompakt” Jolanta Kamińska);
 • przyrody („Tajemnice przyrody” Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer);
 • muzyki („Lekcja muzyki” Monika Gromek, Grażyna Kilbach);
 • plastyki („Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak);
 • techniki („Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka).

Wiele podręczników jest wzbogacana ćwiczeniami, atlasami lub zbiorami zadań. Podręczniki dla klasy 4 są kompatybilne z tymi, jakie będą używane w kolejnych latach. Dzięki temu informacjach uczeń zdobywa kompleksową wiedzę oraz jest już zapoznany ze sposobem przekazywania wiedzy. Forma książek i sposób ilustracji najważniejszych informacji jest atrakcyjny dla młodego człowieka i sprawia, że z większą ciekawością sięgnie po książkę.

Podręczniki do klasy 4 – zestaw dla nauczycieli

Podręczniki dla klasy 4 właściwych dla uczniów zostały opracowane zgodnie z podstawą programową. Są zgodne z podręcznikami przeznaczonymi dla nauczycieli przekazujących wiedzę z zakresu danego przedmiotu. To narzędzie, które pomaga uporządkować wiedzę, ułatwia pracę podczas lekcji oraz tworzenie skryptów, by prowadzenie zajęć było jak najbardziej atrakcyjne i pomocne dla uczniów.

Kompleksowa wiedza zawarta w książkach oparta jest o propozycje kolejności tematów oraz daje metody do pracy z uczniami. Jest kompendium wiedzy, które zawiera pomocne wskazówki. Podręczniki do klasy 4 są rozszerzane o kolejne przedmioty i przygotowują dzieci do tego, że w kolejnych latach zakres tematyczny będzie jeszcze bardziej uszczegółowiony.